De Antichrist


Voor de zoveelste maal was dan het bewijs geleverd, hun beschuldigers hadden gefaald en hun speculaties waren verkeerd!
En zó is dan de 'verborgenheid' gebleven ... tot op de huidige dag. Nog steeds zijn er veel omstreden, vreemde vragen onbeantwoord gebleven. Wie is dan toch wel de Antichrist? Hoe zullen wij hem herkennen wanneer hij straks op het wereldtoneel der laatste dagen verschijnt? Zal zijn optreden van tevoren worden aangekondigd, heeft hij een heraut? Is er een 'voorloper', een 'wegbereider', zoals Christus die had?

In deze beschouwing heb ik, aan de hand van de Schriftopenbaring, een uiteenzetting gegeven van datgene wat samenhangt met zijn 'verschijning', zijn 'gang in de afwikkeling der tijden', zijn 'optreden', en zijn 'eindbestemming'. Ten aanzien van dit, voor onze generatie zo hoogst belangrijke onderwerp, heb ik bewust afgezien van alle andere bronnen van informatie, omdat ik in het Woord van de levende God geloof als de Enige Bron van Informatie, van alle waarheid, met betrekking tot de Persoon van de Antichrist.

Rev. Corn. J.H. Theijs.
Zomer 1975


Home | Sitemap | Volgende pagina


© 2017 Alle rechten voorbehouden