De Antichrist


Over de persoon van de Antichris

Wanneer ik dit schrijf,  zijn er nog helemaal geen positieve bewijzen aan te voeren, die betrekking hebben op de Persoon van de te verwachten Antichrist, al denken dan ook vele mensen, dat zij in staat zijn om een bepaald persoon in kwestie aan te wijzen. Duidt het mij niet ten kwade wanneer ik zeg , dat dergelijke mensen de juiste conceptie van de Bijbelse Antichrist niet hebben! Om de eenvoudige reden, dat zij niet zien WIE hij in feite is en HOE hij er uit ziet. Beide concepties hebben over het algemeen weinig te maken met de Bijbelse Antichrist. Daarom is het aan te raden om alle aspecten van dit onderwerp onder de loep te nemen en nader te beschouwen.

Voorop dient gesteld te worden, dat elk detail  met betrekking tot deze 'mens' ook volgens Bijbelse profetie vervuld moet worden; want een gedeeltelijke vervulling van welke profetie ook, brengt ons niet de volle waarheid. Daarom is het noodzakelijk, om deze Bijbelse figuur in al zijn betrekkingen te beschouwen, en deze onderling niet na te laten. Nogmaals, de Bijbel, Gods Woord, is de enig Ware Bron waaruit geput wordt.

De eerste stap

De eerste stap op de weg van 'herkennen' is dan ook om te 'weten' wat  God in Zijn altijd blijvend Woord ons heeft te zeggen over deze 'mens der zonde'. De lezer zal in dit artikel vele schriftteksten aantreffen, omdat de inhoud gebaseerd is op de Bijbel als het profetisch Woord van God, en niet op dromen en/of visioenen. Als 'Profetisch Woord' is de Bijbel God's feilloze openbaring, en er staat geschreven: "Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn". (Openb. 22:18)  En de mens heeft nog altijd en overal te maken met een God, Die Leeft tot in alle eeuwigheid, en Die niet met Zich laat spotten! Amen.




Openb.22:18

 

Home | Sitemap | Vorige  paina | Volgende pagina


© 2017 Alle rechten voorbehouden