De Antichrist


God's ordeningen in Zijn Schepping


De climax van Satan's loopbaan
In de Bijbel is evenzo goed sprake van 'hemelse ordeningen' als van 'hemelse wezens'. De eerste worden verstaan door de 'aardse manifestaties'. Zo hebben wij achtereenvolgens allereerst God, de Vader, Bron van Alles; dan God, de Zoon, Die uit de Vader is; en vervolgens God, de Heilige Geest.

Deze worden gevolgd door de 12 Archengelen met Myriaden Engelen. 'De overdekkende cherub' in de profetie van Ezechiël, die vanwege zijn rebellie tegen God zijn plaats (woonstede) in de hemelen heeft verloren en Satan werd, is een wezen uit voornoemde hemelse creatie.

Wat de 'aardse ordeningen' betreft, hebben wij respectievelijk eerst Abraham, type beeld van de Vader-God; dan de beloofde en eniggeboren zoon Isaac, typebeeld van de Zoon in de Godheid, en vervolgens Jacob, het typebeeld van de Heilige Geest in de Godheid. Deze zijn in de Bijbel de aartsvaders. Zij worden gevolgd door de 12 Patriarchen met de menigten van Israel.

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina


© 2016 Alle rechten voorbehouden