De Antichrist


Karakter en namen van de Antichrist

Zoals wij reeds hebben mogen zien, is de persoon van de Antichrist een buitengewoon belangrijk onderwerp in de profetie van zowel het Oude- als het Nieuwe Testament. In profetisch licht staat hij in nauwe betrekking met alle drie: nl. met Joden, de Volken en de Gemeente.

Ik teken hierbij direct aan, dat niet veel profetieën vervuld zullen worden vóór zijn komst. Waar het profetisch Boek Daniël in het bijzonder te maken heeft met de opkomst en de vervallen staat (de ondergang) van wereldrijken, met die ene welke staat te komen incluis, daar is het zonder meer duidelijk, dat in voornoemd boek de Antichrist gekoppeld wordt aan het lot der naties!

Daniël zag de toekomst van de wereldrijken in vier gezichten. En hij begint met de beschrijving van zijn eigen tijd, het Babylonische Rijk, en gaat dan verder tot de werelddictatuur van de Antichrist. Wanneer Daniël in zijn gezichten komt tot de tijd (slotfase) van de wereldgeschiedenis, houdt hij zich exclusief bezig met een mens, die wij de Antichrist noemen. Als een voorbeeld van de belangrijkheid van de Antichrist in Daniel's gezichten, verwijzen wij naar zijn tweede gezicht in het zevende hoofdstuk. Het hoofdstuk telt 28 teksten (verzen).

 


Daniel

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina