De Antichrist


 

De Antichrist en de grote verdrukking

De Tijd van de Grote Verdrukking is dat tijdperk in de Goddelijke geschiedenis, dat onmiddellijk voorafgaat aan de Wederkomst van de Here Jezus Christus. Deze tijdsperiode is de laatste drie-en-een-half jaar op het einde van de bedeling waarin wij thans leven. Zij is 'de laatste andere helft' van Daniel's profetie van 'De Zeventig Weken'; dus 'die andere helft van de laatste of zeventigste week'.

De Here Jezus Christus komt terug aan het einde van deze Grote Verdrukkingperiode. Dan zal Hij Zijn koninkrijk op aarde vestigen en over de ganse aarde regeren.
Voor een goed begrip van die angstwekkende tijd, zoals de wereld die nooit tevoren gekend heeft en ook niet meer zal kennen, is het goed, om eerst het Boek Daniël te raadplegen.

 Wij lezen uit het negende hoofdstuk, de verzen 24 tot en met 27. 'Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en de profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven'.

 


Dan. 9: 24-27.

 

 

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina