De Antichrist


Antichrist - Wereldregering - Wereldkerk

Verwarring op vele gebieden van het maatschappelijk leven en de chaotische toestanden na de tweede wereldoorlog zijn de hoofdoorzaken van het nog steeds groeiend streven naar 'kerkelijke eenheid' en de niet meer te stuiten drang over de hele wereld naar 'staatkundige eenheid'. In profetisch licht is de bestaande diepere samenhang te zien en te verstaan!

De Wereldraad van Kerken is (haar dadendrang is het beste bewijs) de onloochenbare promotor voor een Wereldkerk. Dat zij dat niet (willen) erkennen is een andere zaak. In het licht van Openbaring 13, een zeer begrijpelijke zaak overigens. In dit hoofdstuk schildert de apostel Johannes ons duidelijk de opkomende machten van de laatste dagen. Hij tekent in de eerste tien verzen heel duidelijk de komende Staatkundige Eenheid.   Wie gelooft in de Goddelijke Inspiratie van de Heilige Schrift en de Bijbel, aanvaardt als het feilloos Woord van God, weet dat deze staatkundige eenheid het werk is van Satan.

 


Openb. r13.

 

 

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina