De Antichrist


Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina

De Antichrist en de naties (volken)

Wanneer wij de Antichrist en de Naties (volken), de Antichrist en de heiligen, de Antichrist en het Jodendom, de Antichrist en het Internationaal Communisme in beschouwing nemen, is er van enige harmonie (zo gezien) geen sprake. Dit is althans mijn conclusie, en ik moet mij sterk vergissen wanneer dit ook niet door anderen wordt gedeeld.

De vraag welke ik mijzelf bij vergelijkend onderzoek menigmaal heb gesteld is : Hoe kunnen al deze situaties tezelfder tijd bestaan? Ik ben tot de slotsom gekomen, dat er wel degelijk sprake is van enige overeenkomst, echter met dien verstande, dat deze (gelet op mijn eigen visie) niet strookt. Ook dat in sommige gevallen de praktijk (wat er dus werkelijk gebeurt) de oplossing geeft van het probleem.

Wanneer wij denken aan de Antichrist en de volken, kan het niet anders, of wij denken aan Daniël, de profeet, omdat hij bij uitstek de man is geweest, door God gebruikt, om te profeteren voor de volken.

 


 

Daniel

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina