De Antichrist


De Antichrist in het Profetisch Boek Ezechiël

Hij houdt hen voor, dat zij geroepen zijn door Zijn Evangelie, om te verkrijgen de heerlijkheid van de Here Jezus Christus. Hij vermaant allen met de woorden : 'Staat vast, en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn' (11 Thess. 2:15).

De hoofdstukken 25 - 32 bevatten profetieën met betrekking tot het heidendom. Ezechiël heeft de opdracht om deze heidenvolken hun ondergang te voorzeggen. En deze ondergang is het rechtvaardige loon vanwege hun 'leedvermaak' over de ontheiliging van God's heiligdom en de verwoesting van zowel het 'huis Israël's', als van het 'huis Juda'. In hoofdstuk 25, de verzen 1 tot en met 7 worden de oordelen beschreven over de Ammonieten.

Deze verheugden zich over de val van Jeruzalem, in het bijzonder van de tempel, het heiligdom des Heren. Zij zagen daarin de overwinning van het heidendom. Deze zelfde geest wordt vandaag de dag gevonden in de harten van de goddelozen. 

 


11 Thess. 2:15;  hfdst. 25-32;

 

 

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina


© 2016 Alle rechten voorbehouden