De Antichrist


Wereldcondities

De wereldgeschiedenis leert ons, dat alle grote figuren 'producten' zijn van hun tijd. En omdat deze geschiedenis niets anders is dan de vervulling van het Goddelijk Woord in zijn profetische strekking, zo mogen en kunnen wij met zekerheid stellen, dat God, Schepper van alle dingen en alle tijden overzien hebbende, alle gebeurtenissen doet medewerken tot voleinding dier tijden. Hieronder dient te worden verstaan, dat alle tijden tot hun climax komen, en dat alle 'groten dezer aarde', onder Gods toelating hun geëigende plaatsen in die tijden hebben ingenomen, dan wel straks nog zullen innemen.

Ik geloof in deze, voor mij, onafwijsbare waarheid, waardoor ieder mens kan verstaan, dat, als de tijd van de Exodus in God' raadsplan toentertijd niet rijp zou zijn geweest, Mozes een onbekende figuur gebleven zou zijn; met geen andere taak in zijn leven dan het weiden van Jetro's schapen. Deze, voor mij, zo intense waarheid wordt nog duidelijker, wanneer wij Jezus horen zeggen: 'Mijn ure is nog niet gekomen' (Joh. 2:4b) .Hij werd de Redder der wereld, pas toen de tijd van de kruisiging gekomen was, en niet eerder.

 


Joh. 2:4b

 

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina