De Antichrist


Er zijn vijf aanwijzingen

Er staat  geschreven: 'Gode zijn al zijn werken van euwigheid bekend' (Hand. 15:18). Hij heeft elk detail als het ware opgetekend en kent óók de volgorde, de opeenvolging van alle toekomstige gebeurtenissen, zoals wij de gebeurtenissen van het verleden kennen. En Hij heeft beloofd, dat de Heilige Geest 'ons de toekomende (dat is de toekomstige) dingen zal verkondigen' (Joh. 16:13).

"Waarlijk , de Here zal geen ding doen, tenzij Hij Zijne verborgenheid aan Zijne knechten, de profeten, geopenbaard hebbe" (Amos 3:7). En deze dingen komen ook ons toe, want 'De verborgenheid des Heren is voor degenen, die Hem vrezen (Psalm 25:14a).

Daar zijn vijf aanwijzingen, alle Bijbelwaarheden, die voor zichzelf spreken, en ons duidelijk maken waar wij ons bevinden in het voortschrijdende en zich steeds meer en duidelijker ontvouwend raadsplan van God.

 Hand. 15:18; Joh. 16:13;Amos 3:7; Psalm 25:14a. 

Home | Sitemap | Vorige pagina  Volgende pagina