Wereldschokkende Gebeurtenissen

 Kunnen wij weten wat de toekomst ons zal brengen?

 

Bijbelstudies door  Rev. Corn. J.H. Theijs 

Klik HIER voor een overzicht van alle afzonderlijke onderwerpen
of maak hieronder een keuze. 

 


* Zeven wereldschokkende gebeurtenissen
    Zowel China als Rusland gaan ten onder*
De Russische opmars in profetie

    Welke rol zal Israel spelen?* De eeuwenlange strijd
De geschiedenis van het grootste conflict in de schepping
(vanaf het begin tot en met de tijd waarin wij leven)


   

* De Antichrist
    Hoe kunnen wij hem herkennen?
* Van Begin tot Einde
    Een antwoord op de grote Levensvragen*
De Bergrede van Jezus (Deel 1)
    De Zaligsprekingen
*
De Bergrede van Jezus (Deel 2)
    Het "Onze Vader"*
De Bergrede van Jezus (Deel 3)
    De smalle weg en de toegangspoort* Openbaring

    Een inleidende studie in het Boek Openbaring


*
Die is, Die was, en Die komen zal
    Waarom de Openbaring gegeven werd* De Manifesto van Jezus Christus

   En toen Hij op de dag des sabbats in de synagoge van Nazareth
   stond om te lezen, deed Hij alle aanwezigen Zijn Manifesto horen....* Over de schrijver
    Over het leven van Bijbelleraar Rev. C.J.H. Theijs* Enkele andere studies

* Wereldproblemen in profetisch licht
* Opeenvolgende gebeurtenissen
* De Gever en Zijn gaven
* Gods zegeningen en oordelen
* Het Boek  Daniel

* De Zondvloed
* Het Jodenprobleem
* Heidenvolken in profetisch licht
* Podium en Gemeente
* De Gemeente

* Gemeentelijke tucht
* Gods discipline in het Christelijk huwelijk
* Hij &  Zij na het "Ja""
* Symbolen - Typen en Schaduwbeelden
* De symboliek der Bijbelse getallen

* De verborgenheid der ongerechtigheid
* De Toekomst in Christus
 

Omhoog -   Sitemap

©2006-2018 Alle rechten voorbehouden
Alle geciteerde schriftuur is uit de Statenvertaling. 
Laatst bewerkt 29 juli 2018